รมต.ศึกษาธิการรับมอบอาคาร “อายิโนะโมะโต๊ะ”

นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป ,นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ,ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอตาพระยา และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ (AJINOMOTO FOUNDATION) โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ประธานในพิธี  ในการนี้ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ : กล่าวต้อนรับ  และทั้งนี้นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย   โดยขั้นตอนพิธีการได้แก่

  • นายสมบัติ ภักดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ : กล่าวรายงานการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
  • นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิฯ : ประธานกล่าวส่งมอบอาคารโรงอาหาร
  • นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรับมอบอาคาร โรงอาหาร
  • นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว : กล่าวขอบคุณ คณะผูส่งมอบอาคารโรงอาหาร

จากนั้น ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณรอบ ๆ โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ