สพป.สระแก้ว เขต 2  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม..ได้คัดเลือกให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และเชิญเข้าร่วมพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.45 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร นั้น

การนี้นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประธานพิธี

สอบถามได้นะคะ