เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ กศน.เกมส์ ๒๕๖๖ ” ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ กศน.เกมส์ ๒๕๖๖ ” ระดับประเทศ โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประชาร่วมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ