การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ประจำปี 2565

วันที่ 28 -29 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1,7 มีนาคม 2566 นายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาวปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร ประจำปี 2565 ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไตรมิตร เพื่อหาตัวแทนของกลุ่มในการประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ศึกษาต่อไป

สอบถามได้นะคะ