เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางสุธิยา นวลแปง และนางสาวปณิธาน ศรีศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ