ผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ภาคเรียนที่ 2/2565

ผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ภาคเรียนที่ 2/2565

✅มุ่งเน้นปริมาณอาหารที่เพียงพอ และคุณภาพทางโภชนาการที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน

✅จัดอาหารให้นักเรียน 4 เมนู ได้แก่ 🍛🥗🍚🍏ข้าวสวย อาหารคาว 2 เมนู และขนมหวาน/ผลไม้ และนมโรงเรียน

✅โรงอาหารสะอาด สุขลักษณะอนามัย เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับประทานอาหาร

✅ฝึกให้นักเรียนให้รู้จักรักษาความสะอาด มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักล้างจานด้วยตนเอง

⭐ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

สอบถามได้นะคะ