“วันสถาปนาโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ครบรอบ 92 ปีพิธีเปิดป้ายโรงอาหาร”

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนานำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น  ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม“วันสถาปนาโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ครบรอบ 92 ปีพิธีเปิดป้ายโรงอาหาร” และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนวัน จันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ