เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเปลี่ยนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล “

วันที่ 16 มีนาคม 2566

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายสนิท โล่ห์แจ่ม ประธานกรรมการสถานศึกษา นายหลอดบุตรดีงาม ผู้แทนผู้ปกครอง นายสายฟ้า คำน้อย ผู้แทนศิษย์เก่า นายพิรุณ ไพหาญ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิรัตน์ คำบู่ ผู้แทนองค์กรชุมชน นายประกัน ซิ้มประเสริฐ ผู้แทนครู และนายวิชัย นนทการ กรรมการและเลขานุการ ของโรงเรียนบ้านคลองมะนาว ได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเปลี่ยนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล ” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนอรัญประเทศ โดยมีนางสาวตรี นุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

สอบถามได้นะคะ