กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านคลองมะนาวได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาปี 2565 จำนวน 22 คน โดยมี นายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว เป็นประธานในพิธี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ที่มาให้กำลังใจลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ

สอบถามได้นะคะ