การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน

วันที่ 28 มีนาคม 2566

นายวิชัย นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน

สอบถามได้นะคะ