เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยมีดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ