กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม


วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564 ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดไว้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ อัตราจ้าง ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ