กิจกรรม No Gift Policy

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และมีการขับเคลื่อนการปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องคอนเฟอร์เรนซ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ