ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ) ณ โรงเรียนตาพระยา โรงเรียนซับม่วงวิทยา โรงเรียนทัพราชวิทยา และโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนายฐิติพงษ์ พยุหสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ) ณ โรงเรียนตาพระยา โรงเรียนซับม่วงวิทยา โรงเรียนทัพราชวิทยา และโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ