เข้าร่วม การสัมภาษณ์นักเรียนสมัครขอรับทุน (ม.ท.ศ.)

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุธิยา นวลแปลง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วม การสัมภาษณ์นักเรียนสมัครขอรับทุน (ม.ท.ศ.) กับคณะกรรมการสัมภาษณ์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ