เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กหญิงสิริกานดา ประทัยงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บกะโหลกศรีษะร้าว และมีแผลถลอกตามตัว ต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน

สอบถามได้นะคะ