เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่ เด็กชายปัณภัทร ทองทา ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายปัณภัทร ทองทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งประอุบัติเหตุทางรถยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส รักษาตัวห้องไอซียู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ