มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กชายมีนธาดา เพชรบุรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต ๒ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เด็กชายมีนธาดา เพชรบุรมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งป่วยด้วยโรคเนื้องอก ใต้ต่อมสมอง เป็นถุงน้ำและหินเกาะสมอง ทำให้มีปัญหาด้านสายตา แขน ขา ซีกซ้ายอ่อนแรง ต้องพบแพทย์เพื่อดูอาการ สามเดือนครั้ง และทำ MRI ปีละครั้ง

สอบถามได้นะคะ