โรงเรียนบ้านห้วยชัน รับการตรวจก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านห้วยชัน รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยโรงเรียนบ้านห้วยชัน ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านความสะอาดของอาคารสถาน ห้องเรียน บริเวณโดยรอบ ซึ่งมีควมพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ถ่ายภาพโดย: Supansa Phaksamrong

เรียบเรียงโดย: Kansira Khampon

อำนวยการโดย : นายพิภัชพงศ์ คำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน

สอบถามได้นะคะ