กิจกรรม เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดหนองตะเคียนบอน

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน ร่วมกิจกรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดหนองตะเคียนบอน ต.หนองตะเคียนอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อใหนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา รู้ถึงความเป็นมาของวันสำคัญในพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความดีงามในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ช้านาน

เนื้อหาข่าว,ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพภ่ายทั้งหมด” คลิก

สอบถามได้นะคะ