กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครูได้มีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เพื่อแจ้งการดำเนินงานของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ  และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ชมภาพทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ