กิจกรรม“วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day)

 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2566  เวลา 10.00 น.โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรม“วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day)เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เห็นโทษของบุหรี่ เพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2566 “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ