กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2566เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ