ยินดีต้อนรับ คุณครูณัฐกานต์  เอี่ยมสอาด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชนได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับคุณครูณัฐกานต์  เอี่ยมสอาดจากโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง สพป. ชัยภูมิ  เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนายินดีต้อนรับสู้รั้ว  ม่วง – ขาว ประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ