เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ.2566  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย     ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นางฐิติวรดา ผักไหม  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2566 โดยได้รับการตรวจเยี่ยมห้องเรียนต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมความปลอดภัยของสถานศึกษา งบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และด้านอื่นๆ พร้อมได้ให้คำแนะนำและการนำไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ชมภาพทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ