“โครงการแข่งกีฬาต้ายภัยยาเสพติด”

วันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2566  นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบนโนนหมากเค็ง ประชาชนตำบนโนนหมากเค็งทั้งหมด 9 หมู่บ้านจัดกิจกรรม“โครงการแข่งกีฬาต้ายภัยยาเสพติด” มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล11 คน กีฬาพื้oบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสานสัมพันธ์ไมตรีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ สนามโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

++++ชมภาพทั้งหมด++++

สอบถามได้นะคะ