ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๖

     วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  นายเชิดชัย  แก้วกนก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  และคณะครู โรงเรียนบ้าหนองผักแว่น จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 🌻โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้🌻

    👉 สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน

    👉 เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

สอบถามได้นะคะ