อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2566

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดำเนินการสอบบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยภาค ก และภาค ข  ระหว่างวันที่  24 – 25 มิถุนายน  2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว จำนวน 15 สาขาวิชาเอก  โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้นจำนวน  1214 คน จำนวนห้องสอบ 50 ห้องสอบ ทั้งนี้ นายวินัย  โตเจริญ  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะฯ ได้กำกับ ติดตาม และเข้มงวดกวดขันตามระเบียบว่าด้วยการสอบอย่างเคร่งครัด  ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สอบถามได้นะคะ