ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ตามโครงการโรงเรียนดีวิถี ลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ตามโครงการโรงเรียนดีวิถี ลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายนิกร สุทธิผาสุข ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ