มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องบริโภคอุปโภค และ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องบริโภคอุปโภค และ มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กหญิงชลดา เปรียบกระโทก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกหน้าต่างที่บ้านพักของนักเรียนทำให้หมดสติ

สอบถามได้นะคะ