เข้าร่วมพิธียกฉัตรถวายพระพุทธรูปปางประทานพรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธียกฉัตรถวายพระพุทธรูปปางประทานพรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า ณ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ