เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สถานศึกษาเอกชน อทป. อบจ. และอาชีวศึกษา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (กศน.เดิม) ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ