เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุน คนรักเด็ก

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายชิษนุพงษ์ สิทธิรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้าน ไทยสามารถ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งป่วยติดเชื้อในลำไส้ มีไข้ อาเจียน และถ่ายเหลว

สอบถามได้นะคะ