“บวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯท้องถิ่นสร้างป่า

 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม“บวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ”เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและให้ชุมชน  นักเรียน  มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ