“พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่”โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

…วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานใน “พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3” โดยมี นางรุวะดี สุดหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นางสุดาพร แก้วประสิทธิ์ นายกทศมนตรีตำบลป่าไร่ และนายสำรวย แก้วประสิทธิ์ กำนันตำบลป่าไร่ ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่…

สอบถามได้นะคะ