“โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น.โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา และคณะอสม. ได้จัดกิจกรรม“โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566”เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก โดยมีการรณรงค์ พ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพทั้งหมด+++ คลิกที่นี่

สอบถามได้นะคะ