“ตรวจวัดสายตา การตรวจสุขภาพร่างกาย”

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566  เวลา 10.30 น.  นักเรียนโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับการตรวจวัดสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 รับการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา (งานอนามัย)โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนานำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

+++ชมภาพทั้งหมด+++

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ