พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ณ อาคารปวราคารสโมสร (โดมกีฬา) โรงเรียนบ้านหนองสังข์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

**เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔

**เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

ภาพ: นางสาวภารวี พวงไพบูลย์

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ