โรงเรียนวัดหนองติมกับกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองติม เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนองติม เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นภาษาประจำชาติไทย และตระหนักถึงผลกระทบของยาเสพติด เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป

บทความ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
ภาพ : นายจักรกฤษณ์ ปลอดประโคน
อำนวยการผลิต : นายธเนศ หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองติม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่…

สอบถามได้นะคะ