กิจกรรมมอบถุงยังชีพ และไข่ไก่ ให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดน และโรงเรียนขนาดเล็กฯ

…วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ..ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้รับมอบถุงยังชีพ และไข่ไก่ จากท่านพิเซฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทวงศึกษาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยการประสานงานของท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว (สกสค.) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 127 ชุด เพื่อมอบให้กับนักเรียนยากลำบาก ในโรงเรียนตามแนวชายแดน และโรงเรียนขนาดเล็ก …
…นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พิจารณาส่งมอบถุงยังชีพให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดนที่ได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 16 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภออรัญประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 26 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2…

สอบถามได้นะคะ