พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการนายไพโรจน์ สิทธิรส คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ร่วมถวายสัตยืปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สอบถามได้นะคะ