วันแม่แห่งชาติ๒๕๖๖

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ โดยคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ เป็นประธานถวายพุ่มเงิน พุ่มทองและเปิดกรวยถวายราชสักการะ และนายไพโรจน์ สิทธิรส ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง จากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2-ประถมศึกษาปีที่6 พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง.

สอบถามได้นะคะ