โครงการฝึกทักษะอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

วันที่ 27 มกราคม 2566 โครงการฝึกทักษะอาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง“ผลิตภัณฑ์สเปรย์กันยุงปรับอากาศตะไคร้หอม” กลิ่น มะกรูด และ ยูคาลิปตัส เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ตามชุมชนของตนเองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

สอบถามได้นะคะ