“ค่ายวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2566”

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดยนายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม“ค่ายวิชาการและวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566”วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาภายในงานมีกิจกรรมมายมาย เช่น การประกวดวาดภาพระบายสีการแข่งจรวดขวดน้ำ ประกวดชุดรีไซเคิลและกิจกรรมเข้าฐานเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ เป็นต้น

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ