เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมั่ง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่เด็กหญิงจิตวรรณ พุทธโธสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองมั่ง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบสภาวะยากลำบาก อาศัยอยู่กับปู่ และ ย่าซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย บิดาเสียชีวิตแล้ว มารดาไปมีครอบครัวใหม่

สอบถามได้นะคะ