ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่โรงแรม ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่โรงแรม ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงแรมนาวาพนม โรงแรมวิภาดา และโรงแรมฮิตซ์โฮเทล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ