มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจและมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่ครอบครัวของ เด็กชายบุญาย เจีย นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖……// งานประชาสัมพันธ์ นางสาวเกศญา โพธิ์ศรี

สอบถามได้นะคะ