ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพิมพ์ชญา หิมะคุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ