ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านตุ่น

…วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านตุ่น ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป…

สอบถามได้นะคะ