การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสานานุกรมไทย ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ณ ลานสยามมินทร์ (ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4

1.เด็กหญิงพรนภา ปัญญา

2.เด็กหญิงกัญญาภัค พยุเวช

3.เด็กหญิงวนิดา สุโภชน์

ครูผู้ฝึกสอน

1.นางสาวหทัยนุช สุวรรณโณ

2.นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สอบถามได้นะคะ